Huren bungalow 48 (max 7personen)

 

Telefoon 0229 230 734

GSM 06 57 65 17 73

Contactformulier.

De meeste mensen komen hier een aantal dagen tot een aantal weken om hun vakantie door te brengen. Verhuur is dan ook in principe voor recreatiedoeleinden met aankomst op vrijdag na 15.00 uur en vertek op vrijdag 10.00 uur. Huisdieren zijn toegestaan.

Verhuur voor langere tijd is echter ook mogelijk. Bijvoorbeeld voor tijdelijke woonruimte bij renovatie of verhuizing of verhuur aan mensen die tijdelijk uit het buitenland in Nederland verblijven, dan wel tijdelijke een woning zoeken na scheiding.

Indien U wilt huren of meer informatie wenst, dan gaarne het contactformulier invullen en bij 'bericht' uw wensen kenbaar maken. Contact kan ook via mail ( info@bungalowpark-het-zuiderveld.nl ) of één van bovenstaande telefoonnummers.

ENGLISH

Most people come here a few days to several weeks to spend their holidays. Rental is therefore in principle for recreational purposes with arrival on Friday after 15.00 and depart on Friday 10.00. Pets are allowed.

Rental for a longer period is also possible. For example, for temporary housing when renovating or relocating or letting people who temporarily stay abroad in the Netherlands, or temporarily looking for a home after divorce.

If you want to rent or want more information, please fill in the contact form and indicate your wishes by 'message'. You can also contact us via email (info@bungalowpark-het-zuiderveld.nl) or one of the above telephone numbers.

DEUTSCH

Die meisten Leute kommen ein paar Tage bis mehrere Wochen hierher, um ihre Ferien zu verbringen. Die Vermietung ist daher grundsätzlich zu Erholungszwecken bei einer Anreise am Freitag nach 15.00 Uhr und einer Abreise am Freitag 10.00 Uhr möglich. Haustiere sind erlaubt.

Vermietung für einen längeren Zeitraum ist ebenfalls möglich. Zum Beispiel für vorübergehende Unterbringung bei der Renovierung oder Umsiedlung oder Vermietung von Personen, die sich vorübergehend im Ausland aufhalten, oder vorübergehend nach einer Scheidung nach einem Zuhause suchen.

Wenn Sie mieten möchten oder weitere Informationen wünschen, füllen Sie bitte das Kontaktformular aus und geben Sie Ihre Wünsche mit "Nachricht" an. Sie können uns auch per E-Mail (info@bungalowpark-het-zuiderveld.nl) oder über eine der oben genannten Telefonnummern erreichen.